Vi har forsøgt at gøre praktisk info. overskueligt ved at dele i en række underpunkter – se fanen Praktisk Info.

Via app’en “Min Læge” kan du fx bestille tider, se prøvesvar og foretage videokonsultation.

Videokonsultation kan du få hjælp til, ved at klikke her

Når du booker konsultation via Selvbetjeningen, så vær opmærksom på, at du først har fået den ønskede konsultation, når du har modtaget en bekræftelse.

”Almindelig tidsbestilling” er beregnet til bestilling af IKKE-akutte konsultationer. Hvis du har behov for en akut konsultation, bedes du kontakte sekretæren telefonisk.

Vær opmærksom på at attester til fx kommune, forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lign. kan være omfattende og kræve ekstra tid. Kontakt klinikken telefonisk ved tvivl.

Telefon-konsultationer er beregnet til afklaring og visitation af akutte helbredsproblemer, svar på prøver, afklaring af plan eller lignende.

E-konsultation er beregnet til enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter og som ikke kræver supplerende spørgsmål fra lægens side. Det kan også omfatte svar på laboratorieundersøgelser.

Vi vil forsøge at svare på e-konsultationer så hurtigt som muligt, men der kan gå op til 5 hverdage før de besvares. Det skal bemærkes, at selv om en e-konsultation er stilet til en bestemt læge, vil den fortsat være synlig for resten af lægerne i huset.