Vi tilbyder vejledning og vaccinationer i forbindelse med ferierejser eller længerevarende udenlandsrejser. Vi er leveringsdygtige i alle godkendte vacciner.

Rejsevaccination og forebyggelse er ikke omfattet af sygesikringen, og på linje med private vaccinationsselskaber tilbyder vi denne service mod et privathonorar. Honoraret er et gebyr, som betales for rådgivning og administration af vacciner.

Skal du ud at rejse, bedes du sende en e-konsultation til en af sygeplejerskerne, Anne eller Lotte. Der ydes ikke rådgivning og vejledning over telefonen.
For at kunne vejlede bedst muligt, er der brug for oplysninger om følgende:

  • Hvornår du rejser
  • Hvor du skal hen (hvilke lande/destinationer)
  • Hvor længe du skal være væk, og hvor længe du skal opholde dig på evt. forskellige destinationer
  • Hvordan du skal bo (hotel/hytte eller andet)
  • Hvilke vaccinationer du har i forvejen (inkl. børnevaccinationer)

Herefter kan I aftale en tid til en konsultation her i klinikken, hvor vi aftaler, hvilke vacciner der skal gives.

Honoraret er 350,00 kr. ved 1. konsultation inkl. rådgivning og stik. Derefter kr. 250,00 pr. konsultation, der kan betales kontant eller med MobilePay.

Mere information om, hvilke vacciner der anbefales, kan findes på Statens Seruminstituts hjemmeside: http://www.ssi.dk/Vaccination.aspx (vælg ”vaccination ved rejse”, klik på ”gå til rejsevaccination” og vælg land). Vær opmærksom på “særlige risici”!

Bemærk at Sygeforsikringen Danmark yder tilskud på 50% af både vaccinernes pris og honoraret (gruppe 1, 2 og 5). Er du mellem 16 – 25 år ydes der 75% tilskud.

Priser på vacciner, vi har i klinikken

Di-Te rejsevaccination kr. 150,00

Twinrix (leverbetændelse A og B) kr. 500,00

Vaqta (leverbetændelse A) kr. 250,00