Vi modtager betaling via
MobilePay (tlf. 857842), men ikke med betalingskort. Medbring derfor
kontanter ved betaling af lægeattester, vaccinationer, o.lign., hvis MobilePay
ikke kan benyttes.

Kørekortsattest kr. 400,00/ kr. 500,00
Gruppe 2 patienter, alm. konsultation kr. 400,00
Gruppe 2 patienter, besøg kr. 800,00
Patienter, der ikke er omfattet af den danske sygesikring: Konsultation uden laboratorie undersøgelse kr. 600,00
Patienter, der ikke er omfattet af den danske sygesikring: Konsultation med laboratorie undersøgelse kr. 800,00

Attestarbejde eller lign., som ikke er omfattet af anden prisbestemmelse: kr 400,00 per påbegyndt 15 minutter; + evt moms.
Spørg gerne forinden.

Priser for rejsevaccination: Se under fanen “Rejsevaccination”.
Spørg gerne forinden.